beats by dre cheap

Rad MAT-a

MAT u ovoj godini planira niz zanimljivih projekata o kojima ćete naravno biti obaviješteni. Dana 20. februara organizacija će posjetiti Vukosavce, mjesto stradanja u II svj. ratu, i tamo održati komemorativni program. Ukoliko želite da se prijavite da idete sa nama, u boxu KONTAKTI možete naći kontakt pa nam se javite!

                   S M R T   F A Š I Z M U   -   S L O B O D A   N A R O D U ! ! !

MLADI ANTIFAŠISTI TUZLA
http://matz.blogger.ba
08/02/2008 18:20